Bereken besparing

 

Totaal aantal vergaderingen per maand in de organisatie

i

Totaal aantal medewerkers in de organisatie die regelmatig vergaderen?

i

Gemiddeld aantal aanwezigen per vergadering

i

Gemiddeld aantal documenten per vergadering

i

Gemiddeld aantal pagina's per document

i

Percentage van documenten per post verstuurd

i

Betreft het ook gevoelige / vertrouwelijke stukken?

i

De aanschaf van iPads meenemen in de berekening?

i